fbpx
Aesthetic Dental Implantologie Clinic
İmplant Ankara

Apikal Rezeksiyon

Gösterim: 10975

Apikal Rezeksiyon Ameliyatı

Apikal rezeksiyon, kök ucunda iltihabı olan dişlerin ameliyat ile kök ucunun kesilmesi, bu bölgedeki patolojik oluşumların çıkarılması ve aynı esnada kök kök kanal veya kanallarının bakterilerden arındırılıp dondurulması işlemidir. Diş köklerinde apse olması durumunda çekim tek tedavi seçeneği değildir. Önce kanal tedavisi yapılır. Yeterli olmazsa da rezeksiyon şansı olabilir. Apikal rezeksiyon, inatçı kök apselerinde diş köküne dışarıdan yapılan direk müdahale ile tedavi sağlanmasıdır. Kanal tedavisinin yetersiz kaldığı, hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda apikal rezeksiyon uygulaması yapılır. Dişin kökünün ve apsenin olduğu bölgede çene kemiği üzerinden küçük bir pencere açılır ve apse temizlenir. 30 – 90 dakika gibi bir sürede yapılabilen apikal rezeksiyon uygulamaları, kanal tedavisinin başarılı olma oranını yükseltir. Apikal rezeksiyonun yapılabilmesi için hekimle beraber bir tedavi planı oluşturulur. Bakınız: Kanal Tedavisi

 

Apikal Rezeksiyon Ne Zaman Uygulanır?

  • Diş kökünde aşırı eğrilik,perforasyon (delinme) veya kök kanalı içinde kalsifikasyon bulunması nedeniyle kanal tedavisinin tam olarak yapılamaması,
  • Kök ucu tamamen kapanmış yani gelişimini tamamlayamamış dişlerde kök kanal temizliğinin ve dolgu maddesi uygulanmasının başarılı bir şekilde yapılamayacağı dişlerde,
  • Kök kanalına dişin üzerinden ulaşılamadığında (kuron veya köprü protezleri yani kaplamaların varlığında) kanal tedavisi yapılamadığı durumlarda,
  • Kök kanal tedavisi sırasında alet kırıldıysa, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa,aleti çıkarmak gerektiğinde,
  • Dişin kök ucunda kistik oluşumların meydana geldiği durumlarda,
  • Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında yapılır. 

 

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Rezeksiyonu) Operasyonu Nasıl Yapılır?

Apikal rezeksiyon ameliyatı; lokal anestezi altında yapılan ve yaklaşık 30 dakika süren bir operasyondur. Diş klasik bir diş dolgusu veya diş çekiminde nasıl uyuşturuluyorsa aynı şekilde lokal anesteziyle uyuşturulur. Hasta uyuştuktan sonra diş eti flebi ve kök ucundaki kemik biraz kaldırılır. Kök ucunda kist var ise kist çıkarılır. Daha sonra dişin kök ucu kesilerek çıkarılır. Kesilen diş kökü özel bir malzeme ile kapatılır. Kist çıkarılan boşluk fizyolojik serum ile yıkanarak steril hale getirilir. Kök ucundaki lezyon dolayısıyla komşu dişler de etkilendi ise, bu durumlarda etkilenen dişlere de kanal tedavisi yapılması ve apikal rezeksiyonun komşu dişleri de kapsayacak alanda yapılması gerekebilir. Kist boşluğunda büyük bir boşluk oluştuysa kemik greftleri ile doldurulur ve yumuşak doku dikişler yardımıyla kapatılır. Böyece apikal rezeksiyon işlemi sona erer. Operasyondan 7 gün sonra dikişler alınır. Apikal rezeksiyon operasyon sonrasında bu bölge genellikle bir hafta içinde tamamen iyileşir. Bakınız: Kist Operasyonları